Rychlý kontakt

Gluetec systém s.r.o.
Tovární 500
CZ - 267 53 Žebrák

Informace a servis

Telefon: +420 311 532 171
Fax: +420 311 532 170
E-mail

gluetec@gluetec.cz

   

Průmyslové aplikační systémy - Gluetec systém

Kdo jsme

Gluetec začal svoji činnost v roce 1982. Naše bohaté zkušenosti z nás udělaly významného specialistu ve všem, co se váže k lepidlům. Profesionalita která se prokázala v průběhu let nás adaptovala k trvalým změnám, které probíhají v našem sektoru a upevnila značku na českém trhu. Náš široký a kompletní sortiment nám dovoluje vyřešit jakékoliv potřeby v aplikaci lepidel v mnoha různých odvětvích, které jsou právě zobrazeny na aktuálních webových stránkách.

Průmyslové aplikační systémy - co děláme

Gluetec je více než firma, je součástí mezinárodní skupiny MELER s celosvětovými aktivitami v čemkoliv majícím vztah k řešení lepení. Sídlo výrobní firmy se nachází v Pamploně (Španělsko). Kromě plně vlastněných poboček ve Francii a v Itálii má MELER přes 35 velkoobchodních zastoupení pokrývajících Evropu, Asii, Ameriku, Afriku a Oceánii.

Hlavním cílem seskupení MELER je stát se nejlepším poskytovatelem jakýchkoliv potřeb v lepení. Jsme kvalifikovaní specialisté na systémy pro průmyslovou aplikaci lepidel.

Konstrukce, výroba, obchod a servis všech komponentů se řídí následujícími mezinárodními předpisy kvality a bezpečnosti při respektování elementárních pravidel :

 • Dokonalá aplikace lepidla
 • Snadná obsluha
 • Kompatibilní rozměry
 • Zakomponovaný stupeň ochrany již ve výrobcích
 • Maximální standardizace
 • Jednoduchá údržba

 

Pro koho děláme ?

Aplikace lepidel jsou rozšířené a určené širokému okruhu zákazníků v nejrůznějších odvětvích. Finální uživatel ne vždy řádně informovaný o záležitostech aplikace lepidel je nicméně neoblomným kritikem výhod, které přináší lepení komponentů.

To je jeden z důvodů, proč je těsná spolupráce výrobců lepidel, výrobců lepících systémů a finálních uživatelů nejlepší alternativou jak dosáhnout přijatelných výsledků.

Finální uživatelé a OEMs (výrobci originálních zařízení) jsou našimi společnými zákazníky. Také spolupracujeme s velkoobchodníky (v zahraničí) a se zprostředkovateli (na speciálním trhu), kteří dovedou přidanou hodnotu našemu zákazníkovi.

 

Korporační společenská odpovědnost

Vedení společnosti MELER je zcela zavázané k uplatňování politiky Korporační společenské odpovědnosti, jejíž podíl na udržitelném rozvoji, při přijetí odpovědné firemní etiky, je shrnut v následujících bodech :

 • Ctít práva každé země, kam MELER dodává své výrobky a řídit se mezinárodními předpisy i kdyby zde nebyly zavedeny
 • Upevnit chování s cílem respektovat prostředí a pečlivé zacházení s výrobky a součástkami, které by se mohly poškodit užíváním nebo plýtváním standardní firemní činností
 • Chránit a uplatňovat průhlednost a pravidla svobodného trhu při respektování pravidel svobodné konkurence
 • Uplatňovat úkoly managementu s naprostou průhledností založené na vzájemné důvěře s akcionáři a investory
 • Zavést informační transparentnost se zákazníky a dodavateli
 • Přísně respektovat pravidla lidských práv, zejména co se týče dětské práce a neúnosných pracovních podmínek pro všechny pracovníky
 • Ručit, že nebudou pracovníci diskriminováni z důvodů sexuální orientace, náboženství ani společenského postavení a zajistit plnou integraci jakéhokoliv pracovníka do komunity

 

Kvalita

MELER je společnost věnující se konstrukci, výrobě a prodeji lepících a těsnících řešení a lepících systémů. Konstrukcí technických řešení, zařízení a doplňků jsme schopni uspokojit jakékoliv potřeby našich zákazníků.

Z tohoto důvodu je MELER ve hledáčku zákaznického servisu s cílem maximální integrace Vaší perspektivy ve všech našich procesech. Našim cílem je představit řešení shodné s Vašimi potřebami, nabídnout Vám podporu a servis založené na vzájemném vztahu. Nejde jen o poskytnutí vynikajícího poprodejního servisu. ale mimo to o podporu zákazníka od prvního momentu, pomoci mu se rozhodnout a poradit s nejvýhodnější Meleru dostupnou variantou.

Z toho důvodu považujeme za velmi důležité přizpůsobení výrobků zákazníkovi, které maximálně uspokojují jeho očekávání. Pro tento záměr spoléháme na moderní technologická řešení, která jsou výsledkem neustálého technického zdokonalován inovace zdrojů přidaných ke spolehlivosti a bohatým zkušenostem s výrobky.

Na druhé straně je zásadní angažovanost celé organizace na uspokojení potřeb zákazníků. Naše integrované procesy je podporují k dynamickému zvyšování úsilí a týmové práce celého kolektivu zaměstnanců MELER.

Považujeme za klíčové udržovat těsné spojení s našimi dodavateli v atmosféře vzájemné spolupráce, kterými se upevňují dlouhodové vztahy dodavatelů na našich projektech.

Dle shora uvedeného vedení MELER považuje za nezbytné zřízení metody nepřetržitého zvyšování kvality, založeného na kompletním a účinném systému řízení kvality, který zaručuje standard kvality výrobků a služeb MELER.

Konečným výsledkem se stává posílení erudovanosti holdingu, který přináší komplexní řešení zákazníkům plně otevřeným k partnerství a novým oblastem podnikání.

Podpora těchto hodnot a uznání za vlastní přimělo vedení MELER k převzetí závazku řídit a podniknout všechny potřebné kroky k plnému prosazení této politiky do celé společnosti MELER

 

R + D oddělení

Naši širokou řadu výrobků se podařilo zavést díky konceptu vlastní technologie, která nám umožňuje nabídnout trhu nejenom výrobky, systémy a řešení ale také služby, které nás zviditelňujé i odlišují, díky speciálnímu vývoji nabízí systémy šité na míru.

Oddělení MELER R + D využívá zdrojů z vlastních řad aby prosadila výzkum nových výrobků a technologií s cílem nabýt nových zkušeností směrem k určité praktické aplikaci. Začíná se od této informace, nová zkušenost je základem vývoje experimentálního prototypu, kdy se posoudí výhody, trvanlivost a proveditelnost.

Jakmile jsou výsledky tohoto hodnocení ověřeny techniky, jsou investovány lidské a materiální zdroje a je zajištěna seriová výroba a později prodej na trhu.

 

Předprodejní a poprodejní servis

Ze snahy o pomoci zákazníkům fy MELER vznikly předprodejní a zákaznický servis. Jejím posláním je pomáhat stávajícím a potenciálním zákazníkům ve vyhledávání a realizaci nejlepších řešení lepení pro jejich výrobky a spolupracovat v údržbě a aktualizaci jejich zařízení a technického vybavení.

Celý MELER tým je činný v těchto dvou hlavních oblastech angažovanosti o výrobky uživatele, od obchodního oddělení k našim technikům ve službě technické pomoci, zahrnující i další organizační složky : oddělení nákupu, výrobu, oddělení kvality a oddělení dopravy.

Vedení společnosti MELER pozvedává tento servis jako základní pilíř denní činnosti a podporuje potřebné projekty pro nový vývoj na poli nových technologií a konkrétních návrhů.